Việc làm tuần 49 năm 2019

Tổng hợp danh sách các việc làm HOT tuần 49 năm 2019 tại Đà Nẵng

Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019

[ĐN] 01 Database AdministratorFPT Software

Hạn nộp: 31/12/2019 Ngũ Hành Sơn

TNL - KIẾN TRÚC SƯCty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Hạn nộp: 05/01/2020 Ngũ Hành Sơn

Giám đốc ngành hàng điện lạnh/RSMKangaroo Group

Hạn nộp: 31/12/2019 Liên Chiểu