KinderWorld Vietnam

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 30/09/2020

KinderWorld Vietnam

KinderWorld Vietnam

KinderWorld Vietnam

Ngành nghề: Giáo dục/Đào tạo

Địa điểm: Liên Chiểu

Người đại diện: Nguyen Thi Thanh

Số điện thoại: (0203) 655 8

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 02/09/2020
Tình trạng: