BQL dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT Đà Nẵng

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 22/07/2020

BQL dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT Đà Nẵng

BQL dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT Đà Nẵng

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: BQL dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT Đà Nẵng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 24/06/2020
Tình trạng: