Công ty CP Xây dựng & Kiến trúc Bạch Long Vỹ

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 30/06/2020

Công ty CP Xây dựng & Kiến trúc Bạch Long Vỹ

Công ty CP Xây dựng & Kiến trúc Bạch Long Vỹ

Công ty CP Xây dựng & Kiến trúc Bạch Long Vỹ 

Ngành nghề: Xây dựng

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Công ty CP Xây dựng & Kiến trúc Bạch Long Vỹ

Số điện thoại: 0236 3655559

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Ngày đăng ký: 21/06/2020
Tình trạng: