Công Ty TNHH TVXD & TM Ngọc Long Việt

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 30/06/2020

Công Ty TNHH TVXD & TM Ngọc Long Việt

Công Ty  TNHH TVXD & TM Ngọc Long Việt

Công Ty  TNHH TVXD & TM Ngọc Long Việt 

Ngành nghề: Xây dựng

Địa điểm: Sơn Trà

Người đại diện: Công Ty TNHH TVXD & TM Ngọc Long Việt

Số điện thoại: 0901140101

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 19/06/2020
Tình trạng: