Hải An Riverfront Hotel

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 30/06/2020

Hải An Riverfront Hotel

Hải An Riverfront Hotel

Hải An Riverfront Hotel 

Ngành nghề: Nhà hàng/Khách sạn

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Hải An Riverfront Hotel

Số điện thoại: 0236 3573888

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 13/06/2020
Tình trạng: