Công ty TNHH WIN QS

Tin tuyển dụng Mức lương Ngày hết hạn
Thư Ký Dự Án - Tiếng Anh Tốt Thương lượng 25/05/2020

Công ty TNHH WIN QS

Công ty TNHH WIN QS

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại: 842366523333

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Ngày đăng ký: 14/05/2020
Tình trạng: