Công Ty TNHH Phát Triển Nam Hội An

Tin tuyển dụng Mức lương Ngày hết hạn
DNI Engineer Thương lượng 23/05/2020
Solution Specialist Thương lượng 18/05/2020
Thủ Quỹ (Senior Treasurer) Thương lượng 18/05/2020
Director of Talent & Culture Thương lượng 18/05/2020
Chuyên Viên Kế Toán (Senior Accountant) Thương lượng 18/05/2020
Secretary – Food and Beverage Thương lượng 15/11/2019
Event Service Manager Thương lượng 03/11/2019
Food and Beverage Hygiene Officer  Thương lượng 15/10/2019
Administrative Assistant Thương lượng 10/11/2019
Chief Concierge Thương lượng 15/10/2019
Executive Chef (Local) Thương lượng 04/11/2019
Assistant Manager Housekeeping Thương lượng 04/11/2019
Communications Manager Thương lượng 03/11/2019
Digital Marketing Manager Thương lượng 31/10/2019
F&B Manager Thương lượng 31/10/2019
Director of Communication Thương lượng 02/11/2019
Director of Event Management Thương lượng 02/11/2019
Duty Engineer Thương lượng 18/10/2019
Bartender Thương lượng 18/10/2019
IT Business Applications Manager Thương lượng 27/09/2019

Công Ty TNHH Phát Triển Nam Hội An

Công Ty TNHH Phát Triển Nam Hội An

Hoi An South Development Project is located in Thang Binh and Duy Xuyen District, Quang Nam Province. The Project includes nearly 1,000 hectares with total investment capital of 4 billion USD dollars and implemented within 20 years, from end of 2015. The project will comprise of hotels, residential townships, entertainment areas, commercial centers, golf course, etc. 

Ngành nghề: Bất động sản

Địa điểm: Thanh Khê

Người đại diện: B? ph?n tuy?n d?ng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 100

Website: hoiana.com

Ngày đăng ký: 27/05/2019
Tình trạng: