CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

Ngành nghề: Bưu chính - Viễn thông

Địa điểm: Sơn Trà

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại: 845113937343

Email: [email protected]ce.com.vn

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Ngày đăng ký: 30/04/2020
Tình trạng: