CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

Mức lương: 8,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 10/05/2020

Mức lương: 6,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 10/05/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 10/05/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

Ngành nghề: Bưu chính - Viễn thông

Địa điểm: Sơn Trà

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại: 845113937343

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Ngày đăng ký: 30/04/2020
Tình trạng: