Công Ty TNHH IF Việt Nam

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 28/05/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 16/05/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 31/12/2019

Công Ty TNHH IF Việt Nam

Công Ty TNHH IF Việt Nam

Công Ty TNHH IF Việt Nam

Ngành nghề: Công nghệ thông tin

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại: 0336844553

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Ngày đăng ký: 29/04/2020
Tình trạng: