Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 08/06/2020

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 03/06/2020

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 30/05/2020

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 30/05/2020

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 30/05/2020

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 29/05/2020

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 29/05/2020

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 29/05/2020

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 29/05/2020

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 26/05/2020

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 26/05/2020

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 26/05/2020

Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương

Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương

Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương

Ngành nghề: Báo chí/Truyền thông

Địa điểm: Cẩm Lệ

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại: 0988 169 669

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Ngày đăng ký: 29/04/2020
Tình trạng: