Dịch bệnh covid 19 tại Việt Nam

Cập nhật vào lúc 25/09/2020 20:25

Tổng số ca nhiễm bệnh 1,069
Tổng số ca phục hồi 999
Tổng ca nhiễm chưa được chữa trị 0
Tổng ca tử vong 35
Tổng ca nhiểm mới trong ngày 0
Tổng ca tử vong trong ngày 0
Tổng ca nhiễm bệnh hiện tại 8
Tổng ca nghiêm trọng 35
Chỉ số nguy hiểm 150